Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Poelwaert

 

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onderdeel van de behandelingsovereenkomst tussen de cliënt en de fysiotherapeut. Fysiotherapie Poelwaert overhandigt deze betalingsvoorwaarden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
  2. Als de cliënt een afspraak niet kan nakomen, moet de cliënt dit uiterlijk 24 uur vóór de behandeling aangeven. Bij niet of niet tijdig afzeggen, brengt Fysiotherapie Poelwaert de cliënt de volledige behandelkosten in rekening.
  3. De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de nota. Dit betekent dat als de zorgverzekeraar de nota niet voldoet, Fysiotherapie Poelwaert deze zal indienen bij de behandelde cliënt.
  4. Behandelingen van Fysiotherapie Poelwaert moeten binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan.
  5. Als een cliënt de rekening niet voldoet, is Fysiotherapie Poelwaert gerechtigd om incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waartoe ook buitengerechtelijke kosten behoren, komen ten laste van de cliënt.

Tarievenlijst Fysiotherapie “Poelwaert” per 1 januari 2022

Intake en onderzoek na screening           € 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing           € 48,00
Zitting fysiotherapie           € 35,00
zitting oedeemtherapie           € 48,00
Zitting psychosomatiek           € 45,00
Zitting manueel therapie           € 45,00
Lange zitting           € 64,25
telefonische zitting           € 33,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek           € 61,00
Toeslag voor uitbehandeling           € 13,00
Inrichtingstoeslag           € 13,00
instructie/ overleg ouders van de patiënt           € 45,00
niet nagekomen afspraak           100%
eenvoudige korte rapporten           € 30,00
meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten           € 45,00
oefenband per meter           € 3,00
Medical taping per keer normaal           € 3,00
balkussen   doorsnede 33 cm       € 31,50
balkussen   doorsnede 36 cm       € 36,50
schoudertrainer           € 12,95
Fysiofit   per maand       € 37,50
FysioFit   per kwartaal   1x per week   € 112,50
FysioFit   per kwartaal   2x per week   € 208,50
Intake en inschrijving Fysiofit           € 25,00