Oncologie

Oncologische fysiotherapie is fysiotherapie die zich richt op de behandeling van mensen met kanker. Het gaat dan om de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen die zijn ondergaan.

De oncologisch fysiotherapeut kan helpen bij lichamelijke problemen als gevolg van de operatie, bij schade aan het bewegingsapparaat, hart en longen door de bestraling en chemotherapie en bij het lymfoedeem dat kan ontstaan als gevolg van de behandelingen. Maar ook bij algemene klachten kan hij helpen, zoals bij pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van ADL, een veranderd lichaamsbeeld, werk  re-integratie of verminderde belastbaarheid. Deze klachten hebben vaak een lichamelijke en psychische component en tijdens de behandeling wordt bij beide stilgestaan.

Er zijn vier stadia te onderscheiden, die elk hun eigen therapie vragen.

Behandelfase : in deze fase is het belangrijk om actief te blijven en te blijven of gaan bewegen. De oncologisch fysiotherapeut kan u hierover adviseren en u hierin begeleiden.

Herstelfase : in deze fase wil u als patiƫnt u leven weer oppakken en is het van belang dat er voorwaarden geschapen worden waardoor u uw leven weer zo normaal mogelijk kan leven. De oncologisch fysiotherapeut kan u helpen om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken, hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan lymfoedeem of beperkte bewegelijkheid.

Palliatieve fase (fase waarin de ziekte niet meer te genezen is) :  in deze fase is het belangrijk dat de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft. De oncologisch fysiotherapeut kan u adviseren en begeleiden hierin.

Terminale fase : in deze fase is pijn, vermoeidheid en benauwdheid vaak de meest belangrijke klachten. De oncologisch fysiotherapeut kan deze fase begeleiden en helpen door middel van bijvoorbeeld ontspannings oefeningen, begeleiden bij belasten, advies en ondersteuning.

De oncologisch fysiotherapeut is opgeleid en heeft de ervaring om u in al deze fasen te begeleiden en adviseren.